top of page

Veri Göçü Hizmetleri

Veri göçü, mevcut bir veri kaynağından farklı bir veri kaynağına veri aktarımı yapılması olarak ifade edilmektedir. Bu süreçte, AVE alan uzmanları tarafından yapılan analizler neticesinde, veri bütünlüğü korunarak, titiz bir planlama ile yapılmaktadır. Bu doğrultuda, veri göçü yaşam döngüsünü aşağıdaki şekilde görselleştirmek mümkündür.

Veri Göçü Yaşam Döngüsü

01.

Kaynak ve Hedef Veri Tabanlarının Fizibilite ve Analizleri

02.

Uyumluluk Analizi

03.

Veri Göçü Planı

04.

Veri Göçü Testleri

05.

Veri Göçü Sonrası Optimizasyon ve Yapılandırma

06.

Veri Göçü Gerçekleme

07.

Eğitim

bottom of page