top of page

İş Zekası Bakım Hizmetleri

Veri güvenliği çerçevesinde, kurum ve kuruluşların stratejik karar alma süreçlerinde önemli rol oynayan iş zekası, ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanan analiz ve raporlama çözümleri sunmaktadır. Bu noktada, alanında profesyonel ekibimiz tarafından sunulan düzenli bakım ve güncelleme hizmetleri sayesinde veri analizi süreçlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesine olanak tanınmaktadır. 

1

İş Zekası Platformlarının Güncellenmesi ve Yükseltilmesi

  • Mevcut platformun güncellenmesi, en son sürümlere yükseltilmesi, performansı artıracak iyileştirmelerin yapılması

2

Performansın Takibi ve Optimizasyonunun Sağlanılması

  • Platform performansının analiz ve takip edilmesi

  • Performans sorunlarının tespit edilmesi ve çözümlenmesi için gerekli optimizasyon çalışmalarının yapılması

3

Güvenlik Değerlendirmeleri ve Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi

  • Platforma yönelik güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve raporlanması

  • Güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi

4

Veri Bütünlüğü Kontrolü ve Doğrulanması

  • Veri tabanlarının ve raporların bütünlüğünün düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğrulanması.

  • Veri bütünlüğünü sağlamak için veri kaynakları arasında tutarlılık sağlanması

5

Sürekli Destek ve Eğitim Hizmetleri

  • Platform kullanımıyla ilgili 7/24 teknik destek sağlanması

  • Kurum personeline yönelik iş zekası platformlarının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla eğitimler düzenlenmesi

6

Özelleştirilmiş Bakım Planları

  • İhtiyaçlara uygun şekilde özelleştirilmiş bakım planlarının oluşturulması

bottom of page