top of page

Kariyer

Bekleme alanı

İnsan Kaynakları Politikamız

2015 yılında sektördeki yolculuğuna başlayan Ave Bilişim, şirket çalışanlarının beklentilerini de dikkate alarak, çalışanlarına huzurlu, nitelikli, mutlu ve sıcak bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler. Hiçbir ayrım (cinsiyet, ırk, uyruk, etnik köken, din, politik yaklaşım ayrımı) gözetmeksizin çalışanlarına eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine inanır.

Motivasyonu ve performansı yüksek, gelişmeye açık, şirket hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve şirket kültürünü benimsemiş insan gücü oluşturmayı ilke edinen Ave Bilişim'in, temel insan kaynakları politikası; “İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini birleştirip, kaynakların ve zamanın doğru kullanılmasını da sağlayarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Genel başvurularınız için lütfen CV'nizi hr@avebilisim.com.tr adresine gönderiniz.

Açık pozisyonları görmek için lütfen tıklayınız.

bottom of page