top of page
Noktalı Dalga

Kalite Yönetim Politikamız

Ave Bilişim olarak;

 • Tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde personellerimizi bilinçlendirerek, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacaktır. Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, TS ISO/IEC 15504 SPICE ve ANSI/PMI 99-001 standartlarına tümüyle uygun olarak ve bu standartların tüm gerekliliklerini yerine getirerek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
   

 • Uygulanabilir yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kurmuş olduğunuz sistemin performansını arttırmak amacıyla sürekli iyileştirmek için gerekli özveriyi göstereceğimizi taahhüt etmekte, çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı amaçlamaktayız.
   

 • Firmamızın iç ve dış hususlarının farkında olarak hareket etmek,
   

 • Firmamız Amaçları ve Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre ve İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda iş süreçlerimizi sürdürmek,
   

 • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek ve çevreye pozitif değerler kazandırmak,
   

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleyerek bu alanda dünya standartlarının en üst düzeyine ulaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak politikamızdır.

 

20.01.2020

Yönetim

bottom of page