top of page

D.I.M.E.

AVELYTIC; Veri Analizi Projeleri öncesi gerekli olabilecek tüm gereksinimleri D.I.M.E. çatısı altında toplayarak müşterilerine, daha kolay yönetilebilir, daha kolay izlenebilir ve daha hızlı sonuç üretebilir bir deneyim sunar. D.I.M.E., kusursuz bir entegrasyonla oluşturduğu çözüm paketleriyle, bütünsel veri toplama, sınıflandırma / tanımlama ve manipülasyon ihtiyaçlarına kusursuz cevaplar sunar.

DWH

(Data Warehouse)

AVELYTIC; tamamen açık kaynak HADOOP ekosistemi bileşenlerinden oluşan geleneksel bir veri ambarı çözümünü, ekonomik olarak müşterine sunar.

SRM

(System Resource Management)

MOS ve IE ile kusursuz bir platforma dönüşen her bir fonksiyonun izlenmesi için geliştirilen SRM sayesinde, platform bileşenlerinin, işlem durumları, hacimleri ve performansları izlenebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir hale gelmektedir.

ZINK

D.I.M.E., CHARGEAR veya MOS üzerinden yapılan veri işlemlerinde gerek duyulan gizlilik ve izlenemezlik için geliştirilmiş olan ZINK, tamamen memory ortamında çalışan bir veri analiz ortamıdır. InMemory DB standartlarında çalışan ZINK, gizlilik ve veri güvenliği gerektiren veri analiz çözümleri için müşterilerine gerekli koşullarda çalışan ortamı sunar.

Chargear

Veri analitiğinde kendi standartlarını oluşturan AVELYTIC, ileri düzey veri analitiği çözümlerini karşılamak için, bilinen ve anomali, ilişki, kümeleme, eğilim gibi standart analiz algoritmalarının yanı sıra, problem özelinde analiz algoritmalarının da geliştirilip, çalıştırabileceği bir ortam sunar.

Otilium

Hem HADOOP hem de NORDOM seçeneğinde kullanılabilecek şekilde güncelleştirilmiş, özel olarak bir yönetim arayüzü ile donatılmış PostgreSQL çözümü olan OTILIUM, projelerde ihtiyaç duyulan RDBMS ihtiyaçlarına sorunsuz cevaplar üretir.

Nordom

Bunun yanı sıra, veri toplama, işleme ve diğer veri operasyonlarında daha yüksek performansa ihtiyaç duyan müşterilerimiz için AVE mühendislerince geliştirilen GPU temelli veri toplama, işleme ve operasyon modülü NORDOM, her türlü veri operasyonunda 30 kata kadar hızlandırılmış çözümler sunar.

Picket Dog

AVELYTIC platformunun güvenliği için geliştirilen Picket Dog, barındırdığı erişim ve kullanım yetkilendirmesinin yanı sıra, maskeleme ve anonimleştirme yetenekleriyle de verilerinizin güvenliğini teminat altına almaktadır.

M.O.S.

AVELYTIC MOS modülü, bütün bileşen ve modüllerin, tek bir merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlar.

IE

(Integration Engine)

AVELYTIC’i farklı kılan en önemli özellik; birbirinden bağımsız olarak geliştirilen AKK veri çözümlerinin, birbirleriyle kusursuz bir uyum içinde çalışmasını sağlamaktır. Bu sayede, uçtan uca veri analizi çözümleri sunan AVELYTIC, veri odaklı analiz ve işleme çözümlerini kusursuz hale getirir.
 

Customized NLP

Veri analizi sonuçlarının başarımı, veri madenciliği, metin madenciliği, makine öğrenmesi ve derin öğrenme ön analiz çalışmalarının başarısına bağlıdır. Bu başarının temelinde yatan yetenek ise üzerinde çalışılan "dil" i bilmektir. AVE mühendislerinin gerçekleştirdiği her veri operasyonu deneyimiyle güçlenen ülkemizin ilk özgün Türkçe Corpus’unu barındıran AVELYTIC NLP modülü, analiz ve öğrenme algoritmalarının başarısını en az 30% oranında artırmaktadır.

bottom of page