AVELYTIC, tamamen açık kaynak teknolojilerine dayalı, ihtiyaca özel geliştirmeleri ve kullanım kolaylığını hedefleyen veri bilimi platformudur. 

Gittikçe dijitalleşen dünyamızda oluşan veri yığınlarının saklanması, işlenmesi ve/veya yeniden organizasyonel değer zincirine dahil edilmesi başlı başına bir uğraş gerektirirken AVELYTIC bu süreci sizin adınıza üstlenmektedir.

 

Gelişen ve değişen pazar koşullarına bağlı iş ihtiyaçlarınız için, AVELYTIC mevcut verinizin içerisinde gizli olan, eğilimleri, bağımlılıkları, alışkanlık ve anomalileri öğrenerek/keşfederek, stratejilerinizin doğruluğunu artırmayı hedefleyerek elde edilen sonuçlar ile iş modelinizin hızlı ve rekabetçi olmasını sağlamaktadır.  

 

AVELYTIC, organizasyonunuzun dijital olgunluk seviyesini bir sonraki aşamaya taşır.

AVELYTIC, her ölçekteki kullanıcı için ölçeklenebilir ve esnek bir altyapı sunmaktadır.

Copyright © 2019 | AVE Bilişim